Kreditupplysning & UC förfrågningar

Många känner till att banker och långivare inte är så förtjusta i att bevilja lån när man har många UC förfrågningar. Desto färre vet nog anledningen till varför det är så. Vi ska reda ut de frågetecken som ofta uppstår kring just kreditupplysningar och varför det inte är bra att ha för många förfrågningar hos UC.

Vi kommer också att tipsa dig om långivare som låter dig låna trots många UC och vad du ska tänka på innan du ansöker.

Men först…

Vad är UC egentligen?

När man ansöker om ett större lån kontrolleras alltid låntagaren via en förfrågan hos UC (tidigare Upplysningscentralen). Detta är Sveriges största och ledande kreditupplysningsföretag som skapades 1977 och ägs av storbankerna. De tillhandahåller kreditupplysningar, kreditbevakning och beslutsunderlag för kreditbedömningar i Sverige.

De finns även andra aktörer som också tillhandahåller kreditupplysningar men UC är den allra största och när det kommer till större lån används alltid UC.

Vad är en kreditupplysning?

För att långivare ska kunna känna sig säkra att bevilja en kredit behöver de underlag om personen som ska låna. På så sätt kan de göra en riskbedömning innan de lånar ut sina pengar. Tack vare kreditupplysningar kan de uppskatta om personen ifråga kommer klara av att betala räntor och amortering. Detta beroende på hur den ekonomiska situationen sett ut historiskt sätt men också hur den ser ut idag.

En kreditupplysning sparas i 1 år och det finns två olika typer; Personupplysning(UC3) och mikroupplysning (UC13)

Den allra vanligaste är personupplysning (UC3) och den innehåller information som:

 • Namn och adress
 • Uppgifter om dina inkomster (2 år tillbaka i tiden)
 • Aktiva krediter
 • Kreditförfrågningar (senaste året)
 • Betalningsanmärkningar
 • Skulder hos kronofogden
 • Fastighetsinnehav
 • Äktenskapsförord

  Denna typ av kreditupplysning använder sig i princip alla långivare av förutom de som använder sig av sms-lån. En personupplysning registreras alltid och påverkar din kreditvärdighet.

Mikroupplysning (UC13) är en mindre detaljerad variant som innehåller information som:

 • Namn och adress
 • Betalningsanmärkningar
 • Skulder hos kronofogden

Detta är en mildare variant som inte registreras och därför inte heller påverkar din kreditvärdighet. Försök därför helst att få de som önskar en kreditupplysning på dig att nöja sig med mikroupplysning.

Inte bara UC som gör kreditupplysningar

Som vi lite snabbt nämnde i inledningen finns det utöver UC även andra kreditupplysningsföretag som används i Sverige. Bisnode och Creditsafe är två av dem. Dessa används dock mest vid mindre snabblån och sms-lån men anses ofta vara en fördel vid lån trots många UC.

Varför är det då så? Jo, det ska vi förklara.

Lån utan UC är inte samma sak som lån utan kreditupplysning.

Alla långivare är skyldiga att göra en kreditupplysning på dig när du ansöker om ett lån. De måste däremot som sagt inte använda sig av företaget UC.

Alla förfrågningar som görs hos UC registreras hos UC. Däremot registreras inte kreditupplysningar från andra företag i UC:s databas. Kreditupplysningarna sparas alltså bara hos de företag som utför kreditupplysningen.

Eftersom många UC förfrågningar försämrar din kreditvärdighet tycker en del att det är väldigt bra när långivare erbjuder lån utan UC.

Varför är det negativt att ha många UC förfrågningar?

Om man har ansökt om många krediter innebär det också att det har gjorts lika många förfrågningar hos UC, dvs kreditupplysningar. Varje ansökan som resulterar i en kreditupplysning hos UC kommer att registreras. Får du många UC förfrågningar på ditt namn under en kort period kommer det att påverka din kreditvärdighet negativt.

Varför är det så undrar du kanske nu? Jo, därför att:

Här i Sverige kan det oftast ta ca 1,5 månad från det att låneansökan registrerats tills krediten uppdaterats i ens kreditbetyg. Under denna period vet ju därför inte andra långivare om du har accepterat många av dina andra låneerbjudanden. 


Långivaren vet därför inte om ditt totala lånebelopp kan påverka din förmåga att betala och det blir därför en mer riskfylld affär för långivaren.

Dessutom ser bankerna dig som mer riskbenägen eftersom du inte drar dig för att ta nya lån och krediter. Om du ansöker om lån och krediter ofta kan detta många gånger ses som en indikation på att du har en instabil privatekonomi.

Detta kommer i sin tur leda till att du får sämre chanser till en bra ränta och i värsta fall kan det vara så illa att din ansökan blir avslagen helt enkelt.

En förfrågan hos UC ligger kvar i ett år innan den försvinner. Så har du dragit på dig väldigt många UC gäller det att vänta ut tiden så att dessa försvinner ur systemet innan du ansöker om ett nytt lån.

Hur många förfrågningar hos UC är acceptabelt?

Upp till 3 stycken under en kort period brukar vara okej att ha.

Det är dock svårt att säga ett specifikt antal eftersom det är många faktorer som spelar in. Hur din ekonomi ser ut och hur tätt du har fått kreditupplysningar är också faktorer som avgör och därför fåt långivaren ta ställning från fall till fall.

Men har du över 3 UC på kort tid kan det som sagt börja bli lite mer problematiskt i vissa fall. Ju fler du har desto högre ränta kommer du att få från din långivare och det kan till och med vara så att du blir nekad ett lån om du har för många UC förfrågningar.

När görs kreditupplysningar utöver vid lån?

Som ni redan kunnat läsa så gör alltid banker kreditupplysningar när de ska låna ut pengar. Men vad många inte har koll på är att det också görs kreditupplysningar vid andra tillfällen som t.ex.

 • Kreditkortsansökan
 • När man köper något på avbetalning
 • Betalar via faktura
 • När du tecknar mobilabonnemang
 • När du ska hyra en lägenhet
 • När du fått ett jobb med en hög position där du är ansvarig för ekonomi

Det måste finnas ett legitimt skäl för att få göra en kreditupplysning

Enligt svensk lag måste den aktör som är intresserad av att göra en kreditupplysning på dig ha ett legitimt skäl. Dessutom måste du själv godkänna att det görs en kreditupplysning på dig. Situationer som är legitima är bland annat situationer som är nämnda här ovan.